Img

Technikou pro rozvoj regionu

Jsme spolek působící v mikroregionu Morkovsko. Technika je klíčem k rozvoji a my tento rozvoj chceme podpořit. Region má technickou tradici a jsou tu kvalifikovaní a schopní lidé. Připojení k Internetu je dnes nutná infrastruktura, stejně jako elektřina, plyn a voda. V mikroregionu ale taková infrastruktura není v potřebné kvalitě.


Přidejte se!
Cíle a činnosti spolku

  • Rozšiřování a zpřístupňování informačních technologií mezi širokou veřejnost za pomocí místní datové sítě, školení, popularizace a vzájemné dobrovolné pomoci členů spolku.

  • Spolupráce se subjekty a sdruženími působícími v místě. Podpora může mít charakter sdílení zdrojů, materiální, ale i využití know-how členů spolku v zájmu příbuzných sdružení.

  • Podpora rozvoje místní datové sítě propojující členy sdružení a využití sítě Internet jako komunikačního a informačního média.

  • Získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování spolku a jeho projektů. Podpora volnočasových aktivit týkajících se zábavy a her.