Dokumenty

Základním dokumentem spolku jsou stanovy:

Stanovy Spolku